v dragon age

Dragon age – Evanuris, Stvořitel a Staří bohové

Svět Dragon Age byl ve hrách odkrýván postupně a vždy vycházel z interpretací osob či zápisků, ke kterým se hráč dostal. Po dohrání Dragon Age Inquisition a jeho DLC se pár věcí ujasnilo, ale některé otázky zůstávají i před vydáním čtyřky trochu neurčité.

Na počátku žili elfové v Úniku (Fade), který nebyl od fyzického světa ještě oddělen Závojem (Veil). Posléze se snažili prozkoumat hmotný svět, který byl panstvím Titánů a vytvořili na něm vlastní města. Když přišla zemětřesení, jenž jim tato města poničila, rozhodli se vést válku s titány, kterou se jim podařil vyhrát a jednoho z nich zabít. Dle pověstí z jeho krve začali těžit lyrium.
Nejmocnější generálové a vůdci se stali uznávanými, až se sami prohlásili za bohy – Evanuris. Ty, kteří se jich v době války oprostili, se rozhodli zapudit (Forbidden Ones) a své příbuzné za pomoci mocných předmětu, Orbů, zotročili. Našli se ale i tací, kteří se rozhodli nepodvolit zotročení a ti byli přinuceni ukrýt se v prázdnotě (Void) a byli prohlášeni za Ztracené (Forgotten Ones).
Ve fyzickém světě pak začali Evanuris tvořit chrámy a lákali věřící k uctívání a skrze studny pak jejich nejmocnější služebníci předávali své znalosti svým nástupcům, kteří se tím ale zavazovali plnit jejich vůli. V hlavním městě Arlathan používali různá kouzla a propojovali reality díky čemuž mohli ve městě pobývat jak fyzické osoby tak duše (spirits). Jednotlivé elfí osady byly propojovány za pomoci zrcadel Eluvians.
Evanuris začali být arogantní a začali vést mezi sebou pře ve kterých využívali prostých elfů. Když se Anruil vydal na lov do prázdnoty a objevil pod zemí něco strašlivého, došlo k zapečetění podzemí kameny a kouzly, ale samotné zjištění, že falešní bohové je mohou ohrozit zažehlo plamínek povstání.
To vedl Solas, který ač sám byl Evanuris vydával se raději za smrtelníka a tím vyvracel tvrzení Evanirus o svém božství. Vytvořil útočiště, kde rušil okovy vytvořeného otroctví. Poslední kapkou pro Solase se stala vražda Mythal, po které se Solas ve svém sídle Skyhold rozhodl vytvořit Závoj (Veil), aby Evanuris navždy zahnal a zadržel “v nebi”. Výsledek byl katastrofický. Závoj ukončil spojení mnoha elfů s Únikem, ale zničil i mnoho míst, která s ním byla spojena, zabil nespočet elfů a hlavně je zbavil nesmrtelnosti. Sám Solas byl oslaben a upadl do spánku trvajícího několik staletí. Za zajímavost stojí zmínka, že po zabití Mythal z ní zůstal jen zbytek moci, který putoval po fyzickém světě až nalezl Flemmeth, se kterou se spojil.
Samotní smrtelní elfové přežívali ve fyzickém světě po staletí, dokud k nim nedosáhl rozmach lidského království Tevinter, jehož magistři po několika konfliktech provedli krvavý rituál, jenž srovnal zbytek města Arlathan se zemí. Většina elfů byla následně zotročena.

Jak bylo zmíněno, tak hlavní rozdíl mezi lidmi a elfy spočívá v současné době v tom, že Dálavští elfové i nadále uctívají pantheon pěti bohů a čtyř bohyň, který nazývají Tvůrci (Creators) či Evanuris.
Nicméně vědí, že existoval i jim nepřátelský pantheon Zapomenutých (Forgotten Ones) mezi nimiž měla probíhat nekončící válka. Fen´Harel neboli Dread Wolf patřil do obou pantheonů a po vraždě Mythal (ze které ho mnoho elfů obviňuje) se rozhodl ukončit tuto válku a za pomocí klamu (The Betreyal) oddělil a uvěznil oba pantheony.
Každé straně měl říct o strašlivé zbrani schopné ukončit válku, jež měla stvořit druhá strana proti nim. Evanuris poslal hledat ji do nebes, kdežto Zapomenuté do propasti (abyss). Po té vztyčil Závoj (Veil), čímž došlo jak k záměrnému uvěznění obou stran, tak k nezáměrné ztrátě nesmrtelnosti elfského národa a především zničení jejich původní říše (Elvhenan).

Lidé oproti tomu uznávají jen jednoho Stvořitele (Maker).
Dle učení Oltáře (Chantry) po vzniku světa Stvořitel obrátil svou pozornost k duchovnímu světu a lidé tak začali ve snech naslouchat Starým bohům (Old Gods), kteří je mezitím naučili kouzlům. Poté je přesvědčili, že to oni jsou praví tvůrci světa a naučili je, jak je povolat do fyzického světa srkze Závoj v podobě draků. Tím, že začali uctívat tyto bohy místo Stvořitele došlo k takzvanému “Prvotnímu hříchu” (Original Sin). Stvořitel se měl na Staré bohy rozhněvat a uvěznit je v podzemních kobkách.
Dle legend mohla ale jejich mysl nadále putovat v Úniku (Fade, elfové též používají název Beyond) a i nadále tak ovlivňovat lidi. A tak časem došlo ke zrození Tevinterského impéria založeného právě na uctívání těchto starých bohů. Nejmocnější z uctívajících byli Magistři, kterým se nakonec podařilo vstoupit v Úniku do Zlatého města a započít tak “Druhý hřích” (Second Sin), díky čemuž město mělo zčernat a magistři měli být Stvořitelem svrženi zpět na zem jako Zplozenci (Darkspawn) a neúmyslně tak měla začít první Nákaza (Blight).
Poté přestali Staří bohové k lidem promlouvat a postupem času došlo i v Tevinteru ke změně víry ve Stvořitele a samotné uctívaní starých bohů bylo krvavě potlačováno. Dle učení Oltáře Zplozenci hledají v podzemí zapuzené staré bohy a po jejich nakažení dochází ke stvoření Arcidémona, čímž začíná každá Nákaza.

Existují i další zjednodušené varianty pohledu na legendy, kdy elfové měli žít ve vlastní říši (Elvhenan), kde se nejdříve časem setkali s trpaslíky a později s lidmi. Od nich se měli nakazit smrtelností a po vzestupu Tevinterského impéria mělo za pomoci krvavého rituálu dojít ke srovnání se zemí jejich největšího města Arlathan (města lásky), po němž byli zbývající elfové zotročeni a do posledního přišli o nesmrtelnost. Elfové připisují selhání vlastních bohů při jejich obraně za důsledek Fen’Harelovy zrady, která měla uvěznit jejich bohy.

Dle jednoho z možných konců Dragon Age Origins došlo na konci páté Nákazy k uvěznění duše Starého boha Urthemiela v těle syna Morrigan Kierana. V průběhu Inquisition ale může Morrigan odmítnout předat Kierana Flemmeth do učení a ta z něj posléze duši Urthemiela vyjme a vloží do sebe.
V potitulkové scéně Inquisition Solas navštíví Flemmeth, která ho osloví jako Dread Wolf. Flemmeth posléze zkolabuje a Solas z ní pravděpodobně získá její sílu (Mythal a možná i Urthemiela). Na konci datadisku Trespasser dojde k setkání se Solasem, který poví svou verzi o smrti Mythal a stvoření Závoje a ozřejmí svůj plán tento Závoj svrhnout a uvrhnout existující svět do zkázy z jehož trosek hodlá obnovit starou říši elfů.