Thûova slova

Čas od času v té nejčernější tmě
pár očí rozžehnul se hladově
a štěkot hrůzný žalářem se nes
s bolestným řevem, když ten lítý běs
v čelistech kosti drtil a krev pil.
Však ani jeden slovem nezradil.

Beren a Lúthien